Robert A. Heinlein

Robert Anson Heinlein je jedním z mých nejoblíbenějších autorů sience fiction. Především díla z jeho vrcholné tvorby mne dokázala nebývale oslovit. Postupem času kladl více důraz na obhajobu individualismu, svobody a nezávislosti.

„Každá forma vlády představuje hrozbu pro svobodu jednotlivce.“

V románu „Cizinec v cizí zemi“ rozváděl Saphir-Whorfovu hypotézu, že použitím správného jazyka se jedinec může osvobodit i v duševním slova smyslu.

O to překvapivěji zní jeho (asi nejznámější) dílo:

Hvězdná pěchota

Přiznám se, že knihu jsem nedočetl. Byla to jedna z posledních knih na seznamu a já ji musel v půlce odložit. Film je kontroverzní. Byl myšlen vážně? Nebo jde o skrytou satiru? Vzhledem k autoru předlohy a režii filmu se přikláním k satiře. Oceňuji krátký komentář na ČSFD: „Nejlepší fašistická komedie“.

Tolik umělého patetismu a fašistickým myšlenek snad není v žádném jiném díle.

Cizinec v cizí zemi

je moje nejoblíbenější dílo. Jako psaná v době hippies je tímto obdobím znatelně poznamenaná a autor prohlubuje svoje myšlenky lidské individuality a osobní svobody. Tahle kniha pohladí, přinutí zamyslet, pousmát se a nakonec v klidu přijmout, že je hlavní hrdina snězen 🙂

Měsíc je drsná milenka

tuto knihu řadím hned mezi další nejoblíbenější. Sci-fi zabývající se životem lidí první kolonie na měsíci a jejich snahy získat svobodu. Heinlein popisuje strukturu podzemního hnutí, které lze jen težko rozbít. Má se za to, že se jednalo o návod sovětským občanům nespokojeným s komunistickým režimem, jak proti němu připravit revoluci.

Toto jsou asi nejstěžejnější díla Roberta Heinleina. Zbytek brzy doplním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *